Borrskon svetsas fast på första foderröret
för jorddrivning.

Föregående | Hemsida | Nästa