Hur går det till1
När beställning är klar och vi kommer så ställer vi upp borrekipaget på gatan/ vägen och lastar av borriggen och larvar till borrstället

2
Det händer att vi måste lyfta in borriggen med mobilkran

3
Så är vi framför huset. Nu kopplas luftslangar och borrkronor ihop.

4
Borrskon svetsas
fast på första foderröret
för jorddrivning.

5
Foderrören svetsas ihop var 3:e meter.
6
Först sker jorddrivning och sedan kopplas container på som samlar upp slagg och
borrning i berget börjar.
7
Fyllning av sprit i
kollektorslangen som skall
sänkas ner i borrhålet
8

Ibland gräver vi fram till husväggen och kopplar ihop.

9
Det är inte alltid vi som sköter om grävniningen fram till husväggen.

Här är borrhålet färdigt och endast slangen
sticker upp.