Prisförfrågan
Energibrunn/Vattenbrunn


 

 

 

 

 


 


Förnamn & Efternamn:


Adress:

Telefonnummer:

E-post adress: 

Vad gäller prisförfrågan?
Vattenbrunn   Energibrunn

Beräkning för storlek på värmepump önskas
Ja    Nej

Vid beräkning av storlek på värmepump behövs kvm på hus:

Samt energiförbrukning kw:Beräknat djup till berg anges i meter
      Vet ej

Beräknat totaldjup anges i meter
      Vet ej


Vattenbrunn komplett med pumppaket
Ja    Nej

Ingrävning till pannrum
Ja    Nej

Utbyte elpanna till värmepump
Ja    Nej

Utbyte vedpanna/oljepanna till värmepump
Ja    Nej

Utbyte elradiatorer till vattenburna radiatorer
Ja    Nej


tillbaka